Investor relations

Funding

Tier 1 Capital


Lea bank ASA evigvarende fondsobligasjoner 2022 med innløsningsrett for utsteder

BRAbank ASA evigvarende fondsobligasjoner 2021 med innløsningsrett for utsteder

Tier 2 Capital


Lea bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2022/2033 med innløsningsrett for utsteder

BRAbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2021/2031 med innløsningsrett for utsteder

FRN BRAbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2020/2030