Hvitvasking og terrorfinansiering

Hvitvasking skjer når penger som stammer fra kriminell virksomhet, som for eksempel skatteforbrytelser, narkotikasalg, trafficking og svindel, blir «vasket hvite» ved å finne en vei inn i det åpne og lovlige økonomiske systemet. Dette kan skje ved at midlene blir omdannet fra kontanter til kontoinnskudd eller gjennom forskjellige transaksjoner. En person som hvitvasker ønsker på ulike måter å utnytte bankenes systemer, for å skjule pengenes ulovlige opphav.

Terrorfinansiering er en samlebetegnelse for alle handlinger som gjøres i forbindelse med å samle inn, skaffe eller motta økonomisk støtte til terrorisme. Penger eller andre verdier som brukes til dette kan stamme fra både lovlige og ulovlige inntektskilder. En person som finansierer terror ønsker på ulike måter å utnytte bankenes systemer, for å skjule pengenes destinasjon.

Hvorfor stiller vi kundene spørsmål?

Alle norske banker har et lovpålagt ansvar for å alltid vurdere om det er risiko for at våre produkter og tjenester brukes til hvitvasking og/eller terrorfinansiering. Vi er dermed også lovpålagt å ha god kjennskap til, og oppdaterte opplysninger om våre kunder og deres virksomheter.

Både nye og eksisterende kunder er dermed nødt til å svare på spørsmål fra banken, noe vi kaller for kundetiltak eller kundekontroll. I enkelte tilfeller er vi også nødt til å stille flere spørsmål eller innhente dokumentasjon. All informasjon og opplysninger som innhentes behandles konfidensielt.

Hva skjer hvis du ikke ønsker å svare på spørsmålene?

Hvis du ikke ønsker eller ikke har mulighet til å svare på spørsmålene som stilles under kundekontrollen, kan ikke banken tilby deg noe kundeforhold. I henhold til hvitvaskingsloven har vi ikke lov til å tilby produkter og tjenester til kunder der kundekontrollen ikke kan gjennomføres. Hvis du er kunde fra før av kan dine produkter og tjenester hos oss bli sperret, og som siste sanksjon kan kundeforholdet avsluttes, dersom du ikke besvarer kundekontrollen på tross av påminnelser.

Vi håper på din forståelse for Lea bank sitt arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering. Du kan også finne mer informasjon på Finanstilsynets hjemmesider.