Kundeservice

Søknadsprosessen

Du får umiddelbart svar på søknaden og kan se hvor mye du får i lån.

Normalt vil du ha pengene på din konto i annen bank en til to virkedager etter vi har mottatt søknad og godkjent all dokumentasjon.

For å få lån må du:

  • Ikke ha betalingsanmerkning eller inkassogjeld.

  • Må være fylt 23 år og ikke eldre enn 70 år.

  • Må ha en folkeregistrert adresse i Norge.

  • Ha minimumsinntekt på 250.000 kroner.

  • Du må kunne betjene lånet.

Et forbrukslån kan brukes til akkurat det du vil, men vi gir ikke lån til egenkapital ved boligformål. Vi krever ikke å vite hva lånet skal brukes til.

Nei, vi krever ikke å vite hva du skal bruke lånet til.

Kredittscoring er en av de metodene banker bruker for å vurdere kundens betalingsevne. Metoden bruker statistikk og baserer seg på søknadsdata, data fra kredittbyrå og tidligere/nåværende betalingshistorikk. Den skal blant annet si noe om: Sannsynligheten for tilbakebetaling av utstedt kreditt. Risiko for mislighold av kreditt (god eller dårlig betaler).

Du fullfører lånesøknad på nett og får umiddelbart svar på hvor mye du kan få i lån. Det er helt uforpliktende å få lånetilbud, det er først når du signerer avtaledokumentene med BankID eller BankID på mobil at du godkjenner lånet. Vi starter da saksbehandling og utbetaler fortløpende forutsatt at oppgitte opplysninger er korrekte. Du kan også ringe vårt kontaktsenter som kan hjelpe deg med å legge inn søknad.

Du kan låne fra 10.000 til 500.000 kroner. Se hvor mye du kan låne her. Hvor mye du får i lån vil være en individuell vurdering. Dersom du legger til medlåntaker kan dette styrke søknaden og eventuelt gi høyere lånebeløp enn om du søker alene.

I lånesøknaden er det mulighet for å laste opp dokumenter. Dersom du mottar lønnsslipp elektronisk som en pdf kan denne benyttes direkte. Husk at vi ikke har mulighet til å åpne passordbeskyttede filer. Du kan også lagre pdf som et bilde og deretter laste opp filen. Dersom du ikke har elektroniske dokument, kan du scanne eller ta et bilde for opplastning. Husk at kvaliteten på dokumentene må være leselig for våre saksbehandlere. Kontakt oss dersom du har spørsmål angående signering eller opplasting av dokumenter, så hjelper vi deg gjennom prosessen.

Du vil finne din siste skattemelding ved å logge deg på www.altinn.no. Dersom du ikke har selvangivelsen elektronisk, må du ta en kopi av papirversjonen og sende på e-post til kundeservice@leabank.no eller skanne for elektronisk opplasting.

Dersom du har lastet opp dokumentene via søknadsskjema eller 'Min side', skal vi ha mottatt dokumentene. Om du er usikker på om vi har mottatt alt vi trenger, kontakter du oss på e-post kundeservice@leabank.no.

Ja, du legger enkelt til medlåntaker i lånesøknaden. Medlåntaker kan være samboer eller ektefelle med samme folkeregistrerte adresse. Medlåntaker må oppfylle de samme kriteriene som hovedlåntaker for at lånet skal bli innvilget.

Om du ønsker å samle flere smålån som du har i andre banker kan du enkelt refinansiere i Lea bank. Start ny lånesøknad, fyll inn informasjon om lån som du har i andre banker og marker at de skal bli innfridd.

For å øke lånet ditt legger du inn en ny lånesøknad. Legg inn det totale lånebeløpet som du ønsker inkludert ditt eksisterende lån. Når du i søknadskjema oppgir lån som du har fra før legger du inn ditt nåværende lån som du har i Lea bank og merker at du skal innfri lånet. Fullfør søknad for å få utbetalt nytt lån.

BID betyr BankID. Her kan det være ulike årsaker til feilen.

  1. Du bruker en PC med et operativsystem eller en nettleser som ikke er oppdatert til en nyere versjon. Løsning: Oppdater PC-en slik at du har siste versjon av operativsystem eller nettleser installert. Nye versjoner er sikrere, mer stabile og bidrar til at tjenester som BankID fungerer raskere.

  2. Det kan også være midlertidig feil.

  3. Tregt nett kan også være en årsak.

  4. Er din BankID sperret eller utgått?

  5. Du bruker en PC med Internet Explorer 9, 10 eller 11 fra et jobbnettverk. Løsning: Her må IT-ansvarlig i bedriften gjøre en tilpasning i Internet Explorer (9/10/11) for at BankID skal fungere.

Nedbetaling

Dersom du er i en situasjon der hele eller deler av inntekten har falt bort kan du søke om avdragsfri periode i Nettbanken under "Gjør endringer". Det vil si at du i perioden du søker for, og får godkjent, kun trenger å betale renter.

Vi kan i enkelte tilfeller tilby inntil tre måneders avdragsfrihet gjeldende fra neste faktura vi sender deg.

For å få innvilget avdragsfritak må du være à jour med dine innbetalinger og vært kunde i mer enn tre måneder. Vi trenger også kopi av permitteringsvarselet.

Vi kan dessverre ikke tilby betalingsfrihet, men dersom du er i en situasjon der hele eller deler av inntekten har falt bort kan du søke om avdragsfri periode. Det vil si at du i perioden du søker for, og får godkjent, kun trenger å betale renter. Dette kan du gjøre enkelt i Nettbanken under "Gjør endringer". Vi kan i enkelte tilfeller tilby inntil tre måneders avdragsfrihet gjeldende fra neste faktura vi sender deg. For å få innvilget avdragsfritak må du være à jour med dine innbetalinger og vært kunde i mer enn tre måneder. Du må ta kontakt med oss før fakturaen er forfalt. Vi trenger også kopi av permitteringsvarselet.

Vi sender faktura på e-post. Om du ikke har mottatt din faktura bør du sjekke om den har havnet i søppelpost. Faktura blir sendt ut 20 dager før forfall.

Ja det er mulig å endre forfallsdato på lånet ditt. Kontakt kundeservice på 22 99 14 00 eller kundeservice@leabank.no. For å få endret forfallsdato må du være à jour med dine innbetalinger.

Om du ønsker å innfri lånet ditt tar du kontakt med vårt kundesenter for totalsum og KID-nummer. Det er viktig at du kontakter oss skriftlig på e-post for å få riktig innbetalingsbeløp. Lånet vil ikke bli innfridd dersom ikke hele lånebeløpet inkludert rentedager er innbetalt.

Dersom du ønsker å forlenge løpetiden på ditt lån, kontakter du kundeservice på 22 99 14 00 eller kundeservice@leabank.no.

Hos oss er det enkelt, du bruker samme KID-nummer og kontonummer som du vanligvis bruker når du betaler en faktura til oss. Løpetiden opprettholdes og terminbeløpet reduseres. Når du betaler en ekstra innbetaling vil beløpet først dekke utestående faktura, deretter registreres det ekstra beløpet som ekstra innbetaling på lånet.

Avtaler

Signerte avtaler blir oppbevart elektronisk hos Lea bank. En kopi av avtalen er tilgjengelig for kunde ved signering.

Avtaler for lån og innskudd inngås på norsk.