Om oss

Velkommen til Lea bank!


Våre hovedprodukter er forbrukslån og refinansiering uten sikkerhet samt attraktive spareprodukter til privatpersoner.

Lea bank er en heldigital bank som ønsker å gjøre bankhverdagen enklere for alle. Norge er i verdenstoppen i digitalisering og norske kunder har høye krav til enkle banktjenester. Vi utvikler nye tjenester basert på moderne bankteknologi. Sammen med eksisterende og fremtidige partnere kommersialiserer vi banebrytende produkter og tjenester.

Vår historie

Siden begynnelsen i 2016 har Lea bank bygget et rykte om å være en ansvarlig, innovasjonsdrevet og pålitelig bank. Lea bank er et resultat etter en fusjon mellom tidligere BRAbank og Easybank. Lea bank etablerte seg i Finland i 2017 og i Sverige i 2019. På innskuddssiden etablerte Lea bank seg gjennom Raisin i Tyskland, Spania, Østerrike og Frankrike.

Lea bank er en bank med store visjoner som liker å tenke nytt slik at vi alltid kan forbedre oss for å gjøre bankhverdagen enklere for kundene våre. Vi lytter til kundene våre, for å kunne sikre bedre, enklere, tryggere og tilgjenglige produkter og tjenester.

I dag har Lea bank ca. 70 000 eksisterende kunder fordelt på lån, spare- og depositumskunder. Lea bank er notert på Euronext Growth Oslo med ticker LEA. Banken er et allmennaksjeselskap (ASA) som har ca. 1300 aksjonærer. Vi har virksomhet i 4 markeder:

Ansvarlig långivning

Lea banks viktigste redskap for ansvarlig långivning, er gode og presise kredittmodeller.

Modellene bygger blant annet på input fra søker, og et egenutviklet scorekort for å beregne kundens evne og vilje til å betjene lånet. I tillegg innhentes ekstern informasjon om inntekt, skatt, gjeldssituasjon, sivilstatus og boforhold. Alle kredittsaker blir manuelt kontrollert av en kredittsaksbehandler før utbetaling.

Lea bank følger en streng policy når det gjelder markedsføring av utlån.

Vi lokker aldri med rask eller enkel kreditt, eller lån til lettvinte formål. Vi henvender oss til en voksen målgruppe, og har nedre aldersgrense for lån på 23 år. Bankens navn fremkommer alltid på tilbud, og vi følger streng kontroll med våre distribusjonskanaler.